Lugo Transforma

A Estratexia Lugo Transforma, impulsada desde Alcaldía do Concello de Lugo para diversificar o tecido produtivo lucense, é clara e transparente!

Coñece como será o proceso que seguirá o teu proxecto:

ORIXINACIÓN E ACEPTACIÓN DE NOVAS PROPOSTAS

Executivos do fondo

Reunión presencial + business plan project

Equipo directivo Torsa Capital/ Lugo Transforma

Comité de dirección

Equipo executivo Torsa Capital

Presentación proxectos seleccionados

Comité de inversión (formado por empresas partícipes do fondo)

Proyectos aprobados polo comité de inversión

Due diligence

Formalización da operación

MOU (Pacto de socios)

Que ocorre cando se selecciona un proxecto ou empresa?

Toda participación nun proxecto empresarial levará aparellada a asignación á Xestora de, polo menos, un posto no Consello de Administración ou Comité Executivo da empresa participada ao obxecto de apoiar á mesma na xestión, como socio profesional, que permita:

  • Garantir a realización do axeitado esforzo para o cumprimento das premisas e logro dos obxectivos marcados no Plan de Negocio.

 

  • Colaborar coa persoa empresaria no éxito do proxecto, axudándolle a non perder de vista os cambios no seu entorno económico e o desenvolvemento do mercado ou os seus produtos.

 

  • Proporcionar á empresa novos contactos a nivel nacional e internacional, tanto no referente á actividade normal da empresa (clientes, provedores), como a outros aspectos tales como: acordos de colaboración con outras empresas, financiamento preferente, apertura de novos mercados, etc.